Rozwój chrześcijaństwa w Polsce

 

 

Datą uznawaną za początek rozwoju chrześcijaństwa w Polsce jest 14 kwietnia 966 roku. Wtedy Mieszko I, książę Polski, z dynastii Piastów, przyjął chrzest z rąk biskupa Jordana. Chrzest miał się odbyć w Gnieźnie. Niemniej jednak, coraz częściej historycy analizując to wydarzenie, zapiski historyczne i różne wykopaliska, dochodzą do wniosku, że historia wyglądała nieco inaczej. Nie można więc wykluczyć, że wydarzenia towarzyszące początkom chrześcijaństwa w Polsce miały inną formę i mogły odbyć się w innym miejscu.

Przyjęto jednak, że to przyjęcie chrztu przez Mieszka I, który potem wziął ślub z Dobrawą, księżniczką z Czech jest początkiem katolicyzmu w Polsce. Historycy przedstawiają różne wersje wydarzeń, jakie miały towarzyszyć tym istotnym zmianom. Jako pierwszy powód przyjęcia nowej wiary przez Mieszka I, podaje się ślub z Dobrawą, która była chrześcijanką. Jednak historycy w swoich analizach skupiają się raczej na aspekcie typowo obronnym.

W X wieku większość Europy przyjęła chrześcijaństwo i pozostanie przy wierze w Słońce czy w inne bóstwa mogło skończyć się wojną. Wszakże nawracanie niewiernych wciąż jest jednym z najważniejszych celów Kościoła. Oczywiście już wcześniej na terenach dzisiejszej Polski pojawiali się misjonarze nawracający tutejsze plemiona. Jak podają kroniki, zmiana wyznania nie przebiegała w sposób pokojowy, wiele osób przekonywano siłą.

W roku 1000 na synodzie zatwierdzono pierwszą archidiecezję dla całej Polski, która miała siedzibę w Gnieźnie. Z czasem liczba diecezji powiększyła się i coraz większa ilośćmieszkańców tych terenów przeszła na chrześcijaństwo. Jednocześnie, gdy doszło do rozłamu chrześcijaństwa w 1054 roku, na wschodnich terenach wiele osób przeszło na prawosławie. Ponad 500 lat później, w roku 1596, w wyniku Unii Brzeskiej doszło do połączenia Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, w tym samym czasiemiało miejsce kilka mniejszych rozłamów.

Między innymi w 1635 rokupowstałobrządek ormiański z własną hierarchią i strukturą diecezjalną. Terenów Polski nie ominęły też inne reformacje. Wciąż jednak większość mieszkańców kraju pozostała przy wierze katolickiej. Do dziś Polska uznawana jest za z ostoję katolicyzmu, gdzie wiara ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa. Jednym z najważniejszych momentów w historii Kościoła Katolickiego w Polsce było wybranie Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku.
Projekt zainicjowany przez Najlepszerankingi.pl